FAQs


این امکان در نسخه های تکمیلی و بالاتر وجود دارد.

بله، همه نسخه ها قابلیت ارتقا به یکدیگر را دارند.

بله ، این امکان در نسخه های متوسط و بالاتر موجود هست

نسخه فروشگاهی پایه را معمولا فروشگاه های کوچک استفاده می کنند که دارای یک انبار یک صندوق هستند و خرید و فروش ساده و امکانات حسابداری ساده دارند.

بله، در هر 3 نسخه 11 و 15 و 17 این امکان وجود دارد.

بله، در K15 این امکان وجود دارد که کاملا یک فاکتور خاص طراحی نماییم.

بله، با داشتن دسترسی این امکان وجود دارد.

فقط شعبه اصلی می تواند این کار را انجام دهد.

بله، در ورژن KIV می توان بر اساس جشنواره تخفیف های مختلف تعریف کرد.

بله، این امکان در ورژن پیشرفته با امکان چاپ بارکد درسایز َA4 با پرینتر معمولی وجود دارد.