امکانات اپ مدیریت کسب و کار کیان پرداز

اپلیکیشن مدیریتی کیان پرداز ابزاری برای کنترل فروشگاه ، کنترل کاربران ، مدیریت انبار و سایر امور مدیریتی می باشد که قادر هست امکانات یک دستگاه PDA را به شما ارائه دهد.با این اپلیکیشن میتوانیم کارهای مدیریتی یک فروشگاه را انجام دهیم.

این نرم افزار به نرم افزار اصلی حسابداری فروشگاه یا شرکت وصل می شود و مدیر میتواند هر لحظه چه در فروشگاه و چه در مکانی دیگر به اطلاعات حسابداری خود دسترسی پیدا کند.

این اطلاعات میتواند میزان لحظه ای فروش به تفکیک کاربران و یا تفکیک مشتریان انجام پذیرد.

با این اپلیکیشن میتوانیم کار یک دستگاه پی دی ای را نیز انجام دهیم و دیگر نیازی به خرید آن دستگاه نباشید و به راحتی انبار خود را مدیریت نماییم.