این نرم افزار جهت ثبت ورود و خروج کامیون ها و ثبت وزن خالی و پر آنها بر روی باسکول مورد استفاده قرار می گیرد که قابلیت اتصال به باسکول های صنعتی را دارد.

نرم افزار باسکول بتن آماده

امکانات نرم افزار

 • معرفی مشخصات کالاها
 • ثبت برنامه زمانی برای ورود و خروج (مخصوص بتن)
 • ثبت ورود و خروج کالاها به همراه اطلاعات راننده و ماشین
 • صدور رسید ورود و خروج ماشین از کارگاه
 • ثبت اطلاعات بتن ارسالی در شرکت های بتن آماده
 • گزارشات کلی و جزئی از اطلاعات حمل و رانندگان
 • امکان تعیین سطوح دسترسی برای کاربران و مدیر
 • دریافت اطلاعات وزن از نمایشگر باسکول
 • امکان تعریف لیست رانندگان شرکت
 • امکان طراحی رسید ورود و خروج توسط کاربر
 • امکان نمایش وزن باسکول به صورت آنلاین بر روی صفحه