این نرم افزار جهت تولید لیبل برای مشخصات و سرالا کالا بر روی برچسب های بارکد و یاRFID و بسته بندی آنها در کارتن ها استفاده می گردد و در نهایت اطلاعات مذکور به نرم افزار انبارداری کیان پرداز ارسال می گردد.

نرم افزار بسته بندی کارخانجات

امکانات نرم افزار

 • معرفی کالا به همراه گروه بندی درختی
 • کدبندی کالاها بر اساس ویژگی آن ها
 • ثبت ویژگی های کالا جهت چاپ بروی برچسب های کاغذییاRFID
 • ثبت مشخصات بسته بندی کالا
 • تولید سریال برای هر بسته بندی و چاپ آن برروی لیبل
 • دریافت وزن بسته ها از ترازوی صنعتی به صورت خودکار
 • امکان طراحی لیبل بسته بندی جهت چاپ بر روی کارتن ها
 • امکان معرفی شیفت های کاری و دستگاه های تولید
 • گزارشات پیشرفته از بسته بندی کالاها
 • ارسال مشخصات کارتن ها به نرم افزار انبار و چک کردن آنها با سیستم بارکد و RFID
 • امکان تعیین سطوح دسترسی برای کاربران و مدیر
 • امکان تعیین آمار دقیق بسته بندی در هر روز، ماه و سال
 • امکان تعیین آمار دقیق بسته بندی در هر شیفت و دستگاه های کاری