نرم افزار حسابداری محض مناسب برای شرکت ها و سازمان ها

امکانات کلی نرم افزار

 • لیست کلیه چکهای صادر شده
 • دفاتر کل، معین، تفصیلی و روزنامه
 • دفاتر تراز کل، معین، تفصیلی
 • گزارش تجمیعی اسناد (برای صدور خلاصه سند ماهانه)
 • امکان گزارشگیری بر اساس مراکز هزینه و پروژه ها.
 • امکان جستجو و ارسال کلیه گزارشات به Acrobat ،Word و Excel
 • بستن سال مالی به صورت خودکار
 • تهیه نسخه پشتیبان و بازیابی آن
 • مدیریت کاربران به همراه تعیین سطح دسترسی
 • امکان کارکرد تحت شبکه
 • نصب آسان و کاربری راحت
امکانات ویژه نرم افزار
 • صدور سند عادی به همراه ابزار جستجوی حسابها
 • امکان ورودی و خروجی سند به Excel (برای ورودی فایل بانک ها)
 • صدور سند سود و زیان به صورت خودکار
 • صدور سند افتتاحیه و اختتامیه
 • جستجوی اسناد بر اساس کلیه فیلدهای اطلاعاتی
 • صدور چک و رسید چک (برای بایگانی) به صورت خودکار
 • معرفی حسابها در چهار سطح سرفصل، کل، معین و تفصیلی (تفصیلی)
 • اجباری نبودن سطح چهارم و تعریف ماهیت حسابها
 • فعال سازی سامانه پرینت بر روی چک
 • معرفی مراکز هزینه و پروژه ها.