این نرم افزار به سادگی و در کوتاه ترین زمان، عملیات ثبت و مدیریت اطلاعات یک طلافروشی را انجام می دهد . نرم افزار طلافروشی کیان پرداز علاوه بر امکانات رایج و تهیه انواع گزارش های متنوع، ابزاری قدرتمند برای انجام امور حسابداری نیز می باشد.

 

نرم افزار حسابداری و مدیریت نمایشگاه خودرو

امکانات

 • منطبق بر دستورالعمل ماده 71 قانون نظام صنفی
 • امکان ثبت و جستجوی سفارش فروش
 • امکان ثبت و جستجوی تقاضای خرید
 • افزودن طرف حساب با بدهکاری یا بستانکاری اول دوره
 • ثبت و چاپ مبایعه نامه با تمامی جزئیات در 8 ماده
 • ثبت و چاپ اجاره نامه با تمامی جزئیات در 9ماده
 • ثبت و چاپ تسویه حساب کمسیون برای طرفین
 • محاسبه ارزش افزوده مطابق اسداندارد دارایی
 • امکان ثبت کد رهگیری دریافت شده از سایت
 • امکان ثبت و مدیریت چک های وارده و صادره
 • امکان ثبت دریافت و پرداخت وجه
 • معرفی خدمات و هزینه ها
 • ثبت خدمات و هزینه ها

گزارشات

 • گزارشات از بدهکاران و بستانکاران در بازه زمانی دلخواه
 • گزارش از قرارداد های فروش در بازه زمانی دلخواه
 • گزارش از عملکرد ماهانه و سالانه نمایشگاه
 • گزارش از درآمد حاصل از کمسیون ها
 • گزارش از سود و زیان
 • گزارش از صندوق ها(دارایی های جاری)
 • اعلام زمان سررسید چک ها
 • امکان مرتب سازی چک ها به صورت ریالی یا زمانی
 • گزارش از دفتر روزنامه و تراز کل و تفصیلی

تصاویر نرم افزار