این نرم افزار مناسب برای دفاتر مهندسی ساختمان (طراحی و نظارت) جهت ثبت اطلاعات پروانه های ساختمانی و ثبت کلیه عملیات حسابداری در خصوص پرونده و مهندسین پروژه می باشد.با یاری نرم افزار دیگر شما نیازی به انجام محسابات مالی و متراژی در خصوص پرونده های ساختمانی ندارید

نرم افزار حسابداری و مدیریت دفاتر مهندسی ساختمان

امکانات نظام مهندسی

 • ثبت مشخصات مهندسین، مالکان ساختمان و مهندسین هر پرونده
 • معرفی طرفین حساب : مشتریان، مالکان ساختمان، مهندسان.
 • ثبت نقشه های عادی و اضافه بنا
 • ثبت مهندسین سازه بتنی و گودبرداری و سازه نگهبان به صورت جداگانه.
 • گزارش از مالکین/مهندسین /مشتریان
 • محاسبه سود برای هر پروژه و یا کلی ، ماهانه یا سالانه
 • امکان تسویه حساب هر فاکتور خدمات به صورت مجزا
 • دارای سامانه فایل آرشیو: برای بایگانی فایل های هر پرونده (تصاویر، word، PDF ، AutoCAD و …)

امکانات حسابداری

 • صدور فاکتور برای مشتری ، مهندسین و ترسیم کننده به صورت خودکار
 • امکان تسویه حساب فاکتور به صورت نقد/چک/کارتخوان/حواله
 • امکان ثبت ارزش افزوده و عوارض برای هر فاکتور
 • ثبت انواع هزینه ها با گروهبندی های مختلف
 • مشاهده عملکرد سیستم وسود و زیان در بازه زمانی
 • ثبت هزینه ها و تسویه حساب شرکت و مشتریان به صورت نقد، چک و فیش
 • گزارش از بدهکاران و بستانکاران، چکهای وارده و صادره، صندوق و حسابهای بانکی
 • امکان محاسبه سود ماهانه، سالانه و یا در بازه زمانی دلخواه به همراه نمودار

تصاویر نرم افزار