*** مرکز تماس کیان پرداز : 02191006670 (15 خط) ***

سوالات متداول

برخی از فروشگاه ها و یا شرکت ها چند کاربر دارند آیا می توان برای هر یک دسترسی مشخصی تعیین کرد ؟

 • این امکان در نسخه های تکمیلی و بالاتر وجود دارد.

آیا نسخه پایه و یا سایر نسخه های نرم افزارهای کیان پرداز قابل ارتقا می باشند ؟

 • بله، همه نسخه ها قابلیت ارتقا به یکدیگر را دارند.

آیا در نسخه پایه فروشگاهی می توان از بارکد خوان هم استفاده کرد ؟

 • بله ، این امکان در نسخه های متوسط و بالاتر موجود هست

نسخه فروشگاهی پایه را معمولا چه فروشگاه هایی استفاده می کنند ؟

 • نسخه فروشگاهی پایه را معمولا فروشگاه های کوچک استفاده می کنند که دارای یک انبار یک صندوق هستند و خرید و فروش ساده و امکانات حسابداری ساده دارند.

آیا فرمت چاپ و طراحی را می توان کامل در سیستم وارد کرد؟

 • بله، در هر 3 نسخه 11 و 15 و 17 این امکان وجود دارد.

آیا خروجی چاپ فاکتور را می توان سفارشی کرد؟

 • بله، در K15 این امکان وجود دارد که کاملا یک فاکتور خاص طراحی نماییم.

آیا موجودی یک شعبه را می توان در شعبه گیر مشاهده کرد؟

 • بله، با داشتن دسترسی این امکان وجود دارد.

آیا امکان تعریف کالا در شعبه ها وجود دارد؟

 • فقط شعبه اصلی می تواند این کار را انجام دهد.

آیا امکان تخفیف به صورت جشنواره یا فصلی وجود دارد؟

 • بله، در ورژن KIV می توان بر اساس جشنواره تخفیف های مختلف تعریف کرد.

آیا امکان چاپ بارکد بدون داشتن دستگاه لیبل زن(بارکدپرینتر)وجود دارد؟

 • بله، این امکان در ورژن پیشرفته با امکان چاپ بارکد درسایز َA4 با پرینتر معمولی وجود دارد.

آیا تعریف اطلاعات چند شرکتی در یک نرم افزار وجود دارد؟

 • بله، با فعال سازی ماژول چند شرکتی این امکان وجود دارد.

آیا می توان برای یک معین تفصیلی تعریف نمود؟

 • بله، در ورژن های تکمیلی و پیشرفته این امکان وجود دارد.

آیا می توان محیط گزارش گیری ها را ویرایش کرد؟

 • بله، درصورت هماهنگی با دفتر شرکت این امکان وجود دارد.

امکان بستن حساب ها دستی هست یا اتوماتیک؟

 • بستن حساب ها در نرم افزار به صورت دستی و اتوماتیک وجود دارد.

آیا می شود مبلغ فاکتور به کارت خوان ارسال شود؟

 • بله، با فعال سازی ماژول کارت خوان این امکان وجود دارد.

می تواند در این سیستم بعد از خرید مشتری، بالافاصله برایش پیامک ارسال شود؟

 • بله،با فعال سازی ماژول پیامک این امکان وجود دارد.

آیا می توان کاربران فروشگاه ها را محدود کرد تا فاکتور بعد از پرینت را نتوانند حذف کنند؟

 • بله،در قسمت سطح دسترسی می توان با حالت های مختلف حذف فاکتور را محدودکرد.

آیا می توان کالاهای بدون بارکد را سریع و با سرعت بالا در فاکتور اضافه کرد؟

 • بله،با جستوجوی پیشرفته (جستوجوی خاص هوشمند) این امکان وجود دارد 

آیا می توان مشتری ها را براساس تخفیف بسته بندی کرد؟

 • بله،میتوان باتعریف اشتراک و تعریف تخفیف براساس میزان خرید مشتری ها را دسته بندی کرد.

آیا امکان ثبت فاکتورخریددرفروشگاه هاممکن است؟

 • بله،فاکتورهای خرید گرم مانند لبنیات در فروشگاه زده می شود و سپس به دفتری مرکزی ارسال می شود تا با حساب فروشنده تجمع گردد.

 • بله، در ورژن KIV می توان بر اساس جشنواره تخفیف های مختلف تعریف کرد.

 • بله، این امکان در ورژن پیشرفته با امکان چاپ بارکد درسایز َA4 با پرینتر معمولی وجود دارد.

 • بله، در هر 3 نسخه 11 و 15 و 17 این امکان وجود دارد.

 • بله، در K15 این امکان وجود دارد که کاملا یک فاکتور خاص طراحی نماییم.

 • بله، با فعال سازی ماژول چند شرکتی این امکان وجود دارد.

 • بله، در ورژن های تکمیلی و پیشرفته این امکان وجود دارد.

 • بله، درصورت هماهنگی با دفتر شرکت این امکان وجود دارد.

 • بستن حساب ها در نرم افزار به صورت دستی و اتوماتیک وجود دارد.

 • بله، با داشتن دسترسی این امکان وجود دارد.

آیا امکان تعریف کالا در شعبه ها وجود دارد؟

 • فقط شعبه اصلی می تواند این کار را انجام دهد.

 • بله،فاکتورهای خرید گرم مانند لبنیات در فروشگاه زده می شود و سپس به دفتری مرکزی ارسال می شود تا با حساب فروشنده تجمع گردد.

 • بله، با فعال سازی ماژول کارت خوان این امکان وجود دارد.

 • بله،با فعال سازی ماژول پیامک این امکان وجود دارد.

 • بله،در قسمت سطح دسترسی می توان با حالت های مختلف حذف فاکتور را محدودکرد.

 • بله،با جستوجوی پیشرفته (جستوجوی خاص هوشمند) این امکان وجود دارد .

 • بله،میتوان باتعریف اشتراک و تعریف تخفیف براساس میزان خرید مشتری ها را دسته بندی کرد.

 • بله، با فعال سازی ماژول کارت خوان این امکان وجود دارد.

 • بله،میتوان در هنگام تحویل برای تعمیر رسید خدمات داده شود.

 • بله،در قسمت سطح دسترسی می توان با حالت های مختلف حذف فاکتور را محدودکرد.

 • بله،این امکان در همه فاکتورها وجود دارد .

 • بله، با فعال سازی ماژول کارت خوان این امکان وجود دارد.

 • بله،با فعال سازی ماژول پیامک این امکان وجود دارد.

 • بله،درتنظیمات این امکان هست در چاپ قیمت فرسوده مشاهده نشود

 • بله،از بارکد محصول یا باتری میتوان در سریال فاکتورها ثبت نمود .

 • بله،میتوان باتعریف اشتراک و تعریف تخفیف براساس میزان خرید مشتری ها را دسته بندی کرد.

 • بله، با فعال سازی ماژول کارت خوان این امکان وجود دارد.

 • بله،با فعال سازی ماژول پیامک این امکان وجود دارد.

 • بله،با روشن شدن چراغ میز ، این را بیان می کند که این شماره میز مشغول می باشد .

 • بله،این امکان با اعمال تنظیمات ویژه وجود دارد .

 • بله،میتوان باتعریف اشتراک و تعریف تخفیف براساس میزان خرید مشتری ها را دسته بندی کرد.

 • بله، با فعالسازی سفارش گیر بازاریاب این امکان وجود دارد

 • بله،در قسمت سطح دسترسی می توان با حالت های مختلف این کا را محدودکرد.

 • بله،با امکان اشتراک گزاری فاکتور این امکان وجود دارد .

 • بله،میتوان با تبلت و گوشی در محل مشتری لوکیشن را ثبت نمود.