مشاوره فروش : 02191006670 (15 خط)

نرم افزار باسکول بتن آماده

این نرم افزار جهت ثبت ورود و خروج کامیون ها و ثبت وزن خالی و پر آنها بر روی باسکول مورد استفاده قرار می گیرد که قابلیت اتصال به باسکول های صنعتی را دارد.

امکانات نرم افزار

 معرفی مشخصات کالاها

 ثبت برنامه زمانی برای ورود و خروج (مخصوص بتن)

 ثبت ورود و خروج کالاها به همراه اطلاعات راننده و ماشین

 صدور رسید ورود و خروج ماشین از کارگاه

 ثبت اطلاعات بتن ارسالی در شرکت های بتن آماده

 گزارشات کلی و جزئی از اطلاعات حمل و رانندگان

 امکان تعیین سطوح دسترسی برای کاربران و مدیر

 دریافت اطلاعات وزن از نمایشگر باسکول

 امکان تعریف لیست رانندگان شرکت

 امکان طراحی رسید ورود و خروج توسط کاربر

 امکان نمایش وزن باسکول به صورت آنلاین بر روی صفحه